Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

06.

Draw with Paint.
Oct. 5th. 2013.

"Waiting."


"Model."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét