Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

SILENT Girls seri - 06.

Quick sketch,
with SumoPaint.
Feb 24th 2014.

SILENT Girls seri.

"Uhm.. I'm thinking.."


"Tôi thường hay nghĩ vẩn vơ, không mục đích. Hay như người ta nói, là "đang trên mây" ấy.
Kể ra cũng đúng. Thay vì đang chăm chỉ suy nghĩ làm sao để giải được bài tập toán được giao trên lớp như chúng bạn xung quanh, tôi lại đang bận rộn xây một lâu đài trên mây với thật nhiều nhiều tiện nghi thoải mái trong tâm tưởng. Nơi mà chỉ có tôi là thần dân và cũng là bà hoàng duy nhất của vương q
uốc.
Tiếng của giáo viên khó tính gọi lên chữa bài trên bảng kéo tôi trở về hiện thực. Cùng lúc, làm tôi nhớ ra thêm một điều, sắp đến mùa hoa anh đào nở nữa rồi.
"

K.R.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét